Raadsvergaderingen week 13 2024

15 maart 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 25 maart 2024.

Gemeenteraad

Op maandag 25 maart 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 25 maart 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.  

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 25 maart 2024 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Woonvisie 2024
  • De actuele moties uit de raad van 4 maart 2024

Bekijk hier de agenda van de raadsvergadering van 25 maart 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de raadsvergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Raadscommissies

Dinsdag 26 maart 2024

Stadsdeelcommissie Zuid.
Aanvang: 19.30 uur. 
Locatie: Raadzaal Stadhuis, Langestraat 24.
Onderwerpen:

  • Jaarplan stadsdeel Zuid 2024
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en instemmen met opleggen maatwerkvoorschrift Usselerrietweg 46-50
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Recreatiepark Rutbeek

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Zuid van 26 maart 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt de vergadering live volgen of achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053