Raadsvergaderingen week 16 2024

05 april 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 15 april 2024.

Gemeenteraad

Op maandag 15 april  2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 15 april 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Referendumcommissie

Op maandag 15 april 2024 vindt de 1ste openbare vergadering van de Referendumcommissie plaats. 

Aanvang: 10.00 uur. 
Locatie: kamer 51, stadhuis.
Onderwerpen:

 • Aanwijzen voorzitter Referendumcommissie
 • Vaststellen format inleidend verzoek en verzoek tot inleidend verzoek
 • Verordening op de Referendumcommissie

Bekijk hier de agenda van de Referendumcommissie van 15 april 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Raadscommissies

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Sociaal
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: raadzaal, stadhuis.
Onderwerpen:

 • Oordeelsvormend: Waardevol oud worden in Enschede / routekaart 2024-2040
 • Beeldvormend: Discussienota Duurzame Wmo
 • Beeldvormend: Ontwikkelingenbrief en kaders begroting 2025 GR Samen Twente
 • Voorstel hamerstuk: Wijziging verordening adviesraad voor het sociaal domein 2024

Bekijk hier de agenda van kamer Sociaal van 15 april 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer Bestuur en Middelen
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: kamer 51, stadhuis
Onderwerpen

 • Opiniërend: inkoopverslag 2023
 • Oordeelsvormend: Herziening versterkte achtergestelde lening FC Twente
 • Voorstel hamerstuk: Wijziging GR Veiligheidsregio Twente
 • Voorstel hamerstuk: Wijzigingsverordening Heffing en Invordering van de Leges

Bekijk hier de agenda van kamer Bestuur en Middelen van 15 april 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Dinsdag 16 april 2024

Stadsdeelcommissie Noord

Aanvang: 19.30 uur. 
Locatie: Ontmoetingspark v.v. Rigtersbleek, G.J. van Heekstraat 15, 7521 EB Enschede 
Onderwerpen: 

 • Beeldvormend: Verantwoording wijkbudgetten
 • Oordeelsvormend: Gebiedsvisie Rigtersbleek
 • Beeldvormend: Groenprojecten in Noord
 • Beeldvormend: Integrale Wijkaanpak Nieuw Twekkelerveld en project Aardgasvrij Twekkelerveld

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Noord van 16 april 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de vergadering ook achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Sociaal: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl ; tel 14 053
Kamer Bestuur en Middelen: mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl ; tel 14 053
Stadsdeelcommissie Noord: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl ; tel 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053