Raadsvergaderingen week 21 2023

16 mei 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 22 mei.

Gemeenteraad

Op maandag 22 mei 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 22 mei 2023. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen.

Raadscommissies

Maandag 22 mei 2023

Kamer Fysiek

Aanvang 19.00 uur. Locatie: kamer 51
Onderwerpen:  
-    Beeldvormend: concept RES 2.0
-    Beeldvormend: Brief oprichting gemeentelijk energiebedrijf
-    Oordeelsvormend: Spoorzone Hengelo Enschede
-    Voorgesteld hamerstuk: Verordening naamgeving en nummering
Bekijk hier de agenda van Kamer Fysiek van 22 mei 2023

Kamer Bestuur en Middelen

Aanvang 19.00 uur. Locatie: raadzaal stadhuis.
Onderwerpen:
-    Oordeelsvormend: Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG)
-    Informerend: Gemeenterekening 2022
-    Opiniërend: Jaarstukken 2022 en ontwerpbegrotingen 2024 Gemeenschappelijke Regelingen
-    Opiniërend: Reactie jaarverslagen 2022 bezwaarschriftencommissie en Klachtencommissaris
Bekijk hier de agenda van Kamer Bestuur en Middelen van 22 mei 2023

Dinsdag 23 mei 2023

Stadsdeelcommissie Centrum

Aanvang 19.30 uur. Locatie: raadzaal stadhuis.
Onderwerpen:  
-    Informerend: stand van zaken afval inzameling binnenstad
-    Informerend: SLO-terrein
-    Informerend: Het Warenhuis
-    Informerend: Actieplan Binnenstad
-    Informerend: terugkoppeling Future Search
-    Voorgesteld hamerstuk: verantwoording wijkbudgetten
Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Centrum van 23 mei 2023

(extra) Stadsdeelcommissie Noord

Aanvang 18.30 uur. Locatie raadzaal stadhuis.
Onderwerpen: 
-    Oordeelsvormend: Aanwijzing voorkeursrecht ontwikkelingsgebied Horstmanpark.
-    Oordeelsvormend: Verwervingskrediet Horstmanpark
Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Noord van 23 mei 2023

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen
Belangstellenden zijn van harte welkom. 
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Fysiek: dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl en dhr. D.J. Eshuis, dj.eshuis@enschede.nl; tel. 14 053
Kamer Bestuur en Middelen: mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl; en dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl; tel. 14 053
Stadsdeelcommissie Centrum: F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl; tel. 14 053
Stadsdeelcommissie Noord: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053