Raadsvergaderingen week 28 2023

30 juni 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 10 juli 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 10 juli 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de agenda van de actualiteitenraad van 10 juli 2023. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen.

Raadscommissies

Stedelijke commissie, kamer Bestuur en Middelen

Wanneer: 10 juli 2023 met mogelijkheid tot uitloop naar dinsdag 11 juli
Aanvang 19.00 uur. Locatie: raadzaal, stadhuis.
Onderwerpen:

  • 1ste Tussenrapportage 2023
  • Oordeelsvormend: Zomernota 2023 

Bekijk de agenda van kamer Bestuur en Middelen van 10 juli 2023.  Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen. Als de vergadering uitloopt naar dinsdag 11 juli,  kunt u de agenda hier bekijken

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Als u het woord wenst te voeren bij 1 van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze overlegt met u hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:
Kamer Bestuur en Middelen: de heer S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl en mevrouw J.J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl; tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053