Raadsvergaderingen week 29 2023

07 juli 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 17 juli 2023.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 17 juli 2023 vanaf 16.00 uur, met uitloopmogelijkheid naar dinsdag 18 juli 2023 19.00 uur, in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Actualiteitenraad

De actualiteitenraad, waarin gemeenteraadsleden vragen kunnen stellen over actualiteiten in de stad, vindt aan het begin van deze vergadering plaats.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit voor het realiseren van 5 natuurlodges aan de Beuvinkweg 40.
  • Gebiedsagenda Broekheurne    
  • 1ste tussenrapportage 2023
  • Zomernota 2023

Bekijk de agenda van de raadsvergaderingen van maandag 17 juli. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen.

Indien de vergadering van 17 juli uitloopt naar dinsdag 18 juli, bekijk dan de agenda van de uitloopvergadering van 18 juli. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen.

Belangstellenden zijn van harte welkom

Belangstellenden zijn van harte welkom om deze vergadering live te volgen op de publieke tribune in het stadhuis.

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053