Raadsvergaderingen week 29 2024

05 juli 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 15 juli 2024.

De gemeenteraad vergadert op maandag 15 juli 2024 vanaf 16.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Met uitloopmogelijkheid naar dinsdag 16 juli 2024. 

De actualiteitenraad is éénmalig geïntegreerd in deze raadsagenda. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Actualisatie Strategische Investeringsagenda
  • Topsportcampus Diekman
  • 1ste Tussenrapportage
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Visserijstraat 3-5a
  • Omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit voor het oprichten van een clubgebouw ten behoeve van de Rugbyclub ERC aan de J.J. van Deinselaan 32
  • Zomernota 2024

U kunt deze vergadering op 2 manieren volgen:

  1. In het stadhuis. U bent van harte welkom op de publieke tribune van het stadhuis.
  2. Online.  Bekijk hier de agenda van de raadsvergadering van 15 juli 2024externe-link-icoon.

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053