Raadsvergaderingen week 3 2023

10 januari 2023
Nieuwsoverzicht
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 16 januari.

GEMEENTERAAD

Op maandag 16 januari 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Klik voor de Actualiteitenraad van 16 januari

RAADSCOMMISSIES

Op maandag 16 januari 2023 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Bestuur en Middelen. Aanvang 19.00 uur. Locatie: Kamer 51.

Onderwerpen:    

  • Opiniërend: Rapport Verkenning Verdiencapaciteit
  • Opiniërend: Brief Actieplan Fietsdiefstand en Tussenstand Fietsvisie
  • Oordeelsvormend: Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep             

Klik voor de agenda van Kamer Bestuur en Middelen van 16 januari

Kamer Sociaal. Aanvang 19.00 uur. Locatie: Raadzaal

Onderwerp:          

  • Informerend/Opiniërend: Opdracht wijkwelzijn
  • Informerend/Opiniërend: Cultuur- en evenementenbeleid
  • Opiniërend: Brief Stand van zaken Clustering sportparken
  • Opiniërend: Onderzoeksopdracht wijkteams         

Klik voor de agenda van Kamer Sociaal van 16 januari

Dinsdag 17 januari 2023

Stadsdeelcommissie Oost. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Speeltuin het Lindenhof, Van Leeuwenhoekstraat 215.

Onderwerpen:    

  • Update amendement verkeersplan Moskee Kuipersdijk
  • Praatplaat Sportaal
  • Herontwikkeling/herstel gemeentelijk monument Erve ’t Kromhof (Heutinkstraat 600)

Klik voor de agenda van Stadsdeelcommissie Oost van 17 januari

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Stedelijke commissie, kamer Bestuur en Middelen: mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl en dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl, tel.14 053

Stedelijke commissie kamer Sociaal: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl en dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl  tel.14 053

Stadsdeelcommissie Oost: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl, tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053