Raadsvergaderingen week 3 2024

05 januari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 15 januari 2024.

Actualiteitenraad

Op maandag 15 januari 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 15 januari 2024. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

Raadscommissies

Op maandag 15 januari 2024 vergadert de Stedelijke commissie:

Kamer Bestuur en Middelen.
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: raadzaal, stadhuis.
Onderwerpen:

  • Beeldvormend: Nota Waardengedreven digitalisering: Ethische visie op het gebruik van data en technologie
  • Beeldvormend: Brief Opdracht Begroting en organisatie in balans
  • (Besloten) Beeldvormend: Stand van zaken Strategisch verwerkingskrediet
  • Voorgestelde hamerstukken:
  • Vragen toestemming gemeenteraad wijziging gemeenschappelijke regeling GBTwente
  • Normenkader rechtmatigheidsverantwoording 2024
  • Het maken van een makelpunt bij het Vastgoed en Facilitair Bedrijf Enschede (VFBE)

Bekijk hier de agenda van Kamer Bestuur en Middelen van 15 januari 2024. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

De vergadering van Kamer Sociaal is geannuleerd vanwege het ontbreken van actuele agendapunten.

Dinsdag 16 januari 2024

Stadsdeelcommissie Noord.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Speeltuin ’t Heelal, Siriusstraat 5, 7521 JW Enschede
Onderwerpen: 

  • Beeldvormend: terugblik 2023 en vooruitblik 2024
  • Oordeelsvormend: het raadsvoorstel “Toekomstperspectief Het Wageler”

Bekijk hier de agenda van Stadsdeelcommissie Noord van 16 januari 2024. Via deze link kunt u de vergadering terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Bestuur en Middelen: dhr. S. van Iersel, s.vanierstel@enschede.nl en mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl, tel 14 053.
Stadsdeelcommissie Noord: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel 14 053.

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053.