Raadsvergaderingen Week 36 2022

02 september 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 12 september. 

Gemeenteraad

Op maandag 12 september 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad.

Belangstellenden zijn van harte welkom om de raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de volledige en actuele agenda.

Raadscommissies

Maandag 12 september 2022

Op maandag 12 september 2022 vergadert de Stedelijke commissie parallel:
Kamer Economie en Werk.
Aanvang 19.00 uur.
Locatie: raadzaal. 
Onderwerpen:  

  • Oordeelsvormend: raadsvoorstel “Uitgangspuntennotitie nieuwe               investeringsagenda voor Twente 2023-2027”.

Bekijk de volledige en actuele agenda.

Kamer Bestuur en Middelen

Aanvang 19.00.
Locatie: kamer 51
Onderwerpen:   

  • Beeldvormend: raadsvoorstel “Adviesrecht, participatieplicht en delegatie onder de Omgevingswet”;
  • Beeldvormend: de Omgevingsvisie;
  • Beeldvormend: raadsvoorstel “Werkprogramma Bodem en Ondergrond 2022-   2025”; 
  • Oordeelsvormend: raadsvoorstel: “Opkoopbescherming”.

Bekijk de volledige en actuele agenda.

Dinsdag 13 september 2022

Stadsdeelcommissie Noord

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Tetem, Stroinksbleekweg 16.
Onderwerpen:      

  • Wijkverkeersplan Noordwest Enschede;
  • Eaadsvoorstel “Vaststelling bestemmingsplan “Scholten Reimerstraat naast 40”;
  • Raadsvoorstel “Vaststelling bestemmingsplan “Toekomststraat 90”; 
  • Raadsvoorstel “Vaststelling bestemmingsplan “Walhofstraat-Drienerweg”.

Bekijk de volledige en actuele agenda.

Belangstellenden zijn van harte welkom

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stedelijke commissie, kamer Economie en Werk, mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl;  tel. 14 053
Stedelijke commissie, kamer Fysiek, dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl; tel.14 053
Stadsdeelcommissie Noord: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl ; tel 14 053  

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053