Raadsvergaderingen week 37 2022

09 september 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 19 september.

GEMEENTERAAD

Op maandag 19 september 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om de raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk de volledige en actuele agenda.

RAADSCOMMISSIES

Op maandag 19 september 2022 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Sociaal

Aanvang 19.00 uur. Locatie: raadzaal. 

Onderwerpen:

  • Reactie college op eindrapport Menselijke maat
  • Noodfonds energiearmoede
  • Presentatie Bewoners adviesraad sociaal (BAS)

Bekijk de volledige en actuele agenda.

Kamer Bestuur en Middelen

Aanvang 19.00. Locatie: kamer 51

Onderwerpen:

  • Informerend: Proces Gemeentebegroting 2023-2026
  • Beeldvormend: Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2026
  • Oordeelsvormend: raadsvoorstel: “Rekenkameronderzoek Wob”.

Bekijk de volledige en actuele agenda.

Dinsdag 20 september 2022

Stadsdeelcommissie Oost

Aanvang 19.30 uur. Locatie: Clubhuis Tubanters ‘Jan Dalenoort Home’, Olympialaan 20.
Onderwerpen:  

  • Bestemmingsplan zwembad Diekman
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Haverkampweg 157

Bekijk de volledige en actuele agenda

Belangstellenden zijn van harte welkom

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stedelijke commissie, kamer Sociaal, dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl;  tel. 14 053 
Stedelijke commissie, kamer Bestuur en Middelen, dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl; tel.14 053
Stadsdeelcommissie Oost: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl; tel 14 053 

Heeft u vragen over dit bericht of andere raadsgerelateerde vragen, mail dan naar raadsgriffie@enschede.nl 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053