Raadsvergaderingen week 38 2022

16 september 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 21 september.

Op maandag 26 september 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad.

Belangstellenden zijn van harte welkom om de raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de agenda van de actualiteitenraad.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 26 september 2022 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  •  Opkoopbescherming
  • Uitgangspuntennotitie nieuwe investeringsagenda voor Twente 2023-2027
  • Rekenkameronderzoek Wob
  • Verstrekken garantstelling Stichting Kunstgrasveld EHV en de Enschedese Hockey Vereniging
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Haverkampweg 157”

Bekijk de agenda van de gemeenteraad.

Dinsdag 27 september 2022

Stadsdeelcommissie West

Aanvang 19.30 uur. Locatie: Wijkcentrum ’t Ni-je Terphoes, Noordhollandstraat 4

Onderwerpen:  

  • Informerend: Een gezonde en Kansrijke Start in Stadsdeel West
  • Oordeelsvormend: Bestemmingsplan Aanvulling Wonen Havengebied
  • Oordeelsvormend: Bestemmingsplan Oost Boswinkel
  • Oordeelsvormend: Bestemmingsplan Egberinksweg 90

Bekijk de agenda van Stadsdeelcommissie West.

Belangstellenden zijn van harte welkom

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

Stadsdeelcommissie West; dhr. S. van Iersel; s.vaniersel@enschede.nl;  tel 14 053  

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053