Raadsvergaderingen week 38 2023

13 september 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 18 september 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 18 september 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 18 september 2023. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Raadscommissies

Kamer Fysiek

Wanneer: maandag 18 september 2023
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: raadzaal, stadhuis

Onderwerpen:

 • Beeldvormend: Eigen Energiebedrijf;
 • Beeldvormend: Erfpacht;
 • Oordeelsvormend: Parkeervisie Enschede: Leefbaar, Aantrekkelijk en Bereikbaar;
 • Oordeelsvormend: Omgevingsvisie, deelproducten fase 3 (conceptvisie en gebiedsstrategie;
 • Voorgesteld hamerstuk: 1ste benoeming leden Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit;
 • Voorgesteld hamerstuk: intrekking Subsidieverordening Monumenten Enschede 2003.

Bekijk de agenda van kamer Fysiek van 18 september 2023.  Via deze link kunt u de deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer EWIO

Wanneer: maandag 18 september
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: kamer 51, stadhuis.

Onderwerpen: 

 • Voorgesteld hamerstuk: Hoge jaarafrekening gas/water/elektra;
 • Beeldvormend: Actualisatie economische visie;
 • Beeldvormend, op aanmelding: aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank.

Bekijk hier de agenda van kamer EWIO van 18 september 2023  Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Stadsdeelcommissie Noord

Wanneer: dinsdag 19 juni 2023
Aanvang 19.30 uur.
ocatie: Prismare, Roomweg 167d, 7523 BM Enschede

Onderwerpen: 

 • Vaststellen bestemmingsplan “Ruiterkampweg naast nr. 75” en wijziging 1128 van de welstandsnota;
 • Vaststellen bestemmingsplan “Eschbeekweg 29”;
 • Vaststellen bestemmingsplan “Lonneker Molenweg 82”

Bekijk de agenda van Stadsdeelcommissie Noord van 19 september 2023. Via deze link kunt u de vergadering ook achteraf terug kijken.

Belangstellenden zijn van harte welkom

Als u het woord wenst te voeren bij 1 van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053