Raadsvergaderingen week 39 2023

15 september 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 25 september 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 25 september 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 25 september 2023.Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Raadscommissies

Kamer Sociaal

Wanneer: maandag 25 september 2023
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: raadzaal, stadhuis

Onderwerpen:  

  • Oordeelsvormend: Toekomst Colosseum 90 / IJsbaan Twente
  • Opiniërend: Opdracht Wijkwelzijn 2024-2032;
  • Oordeelsvormend: Bestedingsplan POK-middelen.

Bekijk hier de agenda van kamer Sociaal van 25 september 2023. Via deze link kunt u de deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer Bestuur en Middelen

Wanneer: maandag 25 september 2023
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: kamer 51, stadhuis.

Onderwerpen: 

  • Oordeelsvormend: Versnelling (sociale) woonprojecten in Enschede;
  • Oordeelsvormend: Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeenten Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep;
  • Oordeelsvormend: Initiatiefvoorstel Referendumverordening.

Bekijk hier de agenda van kamer Bestuur en Middelen van 25 september2023. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Stadsdeelcommissie Oost

Wanneer: dinsdag 26 september 2023
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Onderhoud Enschede, Noord Esmarkerrondweg 419

Onderwerpen: 

  • -Brief aan de raad: Zwembad de Brug;
  • Vaststellen bestemmingsplan Hogeland Zuid, Varvik en Diekman – Herziening 2”;
  • Groenblauw Scheurserve.

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Oost van 26 september 2023. Via deze link kunt u de vergadering ook achteraf terug kijken.

Belangstellenden zijn van harte welkom

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053