Raadsvergaderingen week 4 2023

18 januari 2023
Uitgelicht Nieuws
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 23 januari 2023.

Gemeenteraad

Op maandag 23 januari 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk de agenda van de Actualiteitenraad van 23 januari.

Raadscommissies

Maandag 23 januari 2023:  (extra) Kamer Sociaal.
Aanvang 19.00 uur. Locatie: Raadzaal
Onderwerp: Meningsvormend debat over Asiel
Bekijk de agenda van Kamer Sociaal van 23 januari.

Stadsdeelcommissie West

Dinsdag 24 januari 2023
Aanvang 19.30 uur.
Locatie: Het Stedelijk Zwering, Jan Vermeerstraat 49.

Onderwerpen:

  • Informerend: stand van zaken Cromhoff
  • Informerend: Sportaal – MQ scan en gezonde leefstijl West
  • Voorgesteld hamerstuk: Bestemmingsplan Boekelosestraat 257

Bekijk  de agenda van stadsdeelcommissie West van 24 januari.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.  Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053