Raadsvergaderingen week 4 2024

12 januari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 22 januari 2024.

Op maandag 12 januari 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 22 januari 2024. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

Raadscommissies

Op maandag 22 januari 2024 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Fysiek
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: kamer 51, stadhuis.
Onderwerpen:

 • Oordeelsvormend: OV-visie ‘van Openbaar vervoer naar Publieke mobiliteit
 • Oordeelsvormend: Kredietaanvraag mobiliteit
 • De voorgestelde hamerstukken:
  • Benoeming leden Commissie Beheer over het Volkspark
  • Aanwijzingsbesluit losloopgebieden en renvelden voor honden
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OLCT

Bekijk hier de agenda van kamer Fysiek van 22 januari 2024. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer EWIO
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: raadzaal, stadhuis
Onderwerpen:

 • Beeldvormend: Kadernota Rondkomen met je inkomen
 • Voorgesteld hamerstuk: Wijziging gemeenschappelijke regeling
 • Stadsbank Oost Nederland en Kaderbrief 2025 SON

Bekijk hier de agenda van kamer EWIO van 22 januari 2024. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Dinsdag 23 januari 2024

Stadsdeelcommissie Oost
Aanvang 19.30 uur. 
Locatie: Esschert Design, Euregioweg 225, Enschede.
Onderwerpen:

 • Informatief: Presentatie Groen Blauw Schreurserve en Enschede Oost
 • Voorgesteld hamerstuk: het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Leuriks Oost 2020 herziening 1"

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Oost van 23 januari 2024. Via deze link kunt u de vergadering ook terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Fysiek: dhr. D.J. Eshuis, dj.eshuis@enschede.nl en dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl  tel 14 053
Kamer EWIO: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel 14 053
Stadsdeelcie. Oost: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl; tel 14 053


Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053