Raadsvergaderingen Week 40 2022

30 september 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 5 oktober.

Gemeenteraad

Op maandag 10 oktober 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad.

Belangstellenden zijn van harte welkom om de raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de volledige en actuele agenda.

Raadscommissies

Op maandag 10 oktober 2022 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Bestuur en Middelen

Aanvang 19.00 uur
Locatie: Raadzaal
Onderwerpen:                

 • Opiniërend: Raadsbrief Vaststellingsovereenkomst IJsbaan Twente
 • Oordeelsvormend: 2de Tussenrapportage 2022
 • Informerend: Gemeentebegroting 2023
 • Aanwijzing stichting Omroep Enschede (1Twente Enschede) als lokale publieke media-instelling

Bekijk de volledige en actuele agenda.

Kamer Sociaal

Aanvang 19.00 uur
Locatie: kamer 51
Onderwerpen:

 • Informerend: Presentatie Rekenkameronderzoek naar Verslavingszorg
 • Opiniërend: Proces kabinetsbesluiten en bestuurlijke afspraken asielcrisis
 •  Informerend: Voortgang Kinderopvang toeslagenaffaire          

Bekijk de volledige en actuele agenda.

Dinsdag 11 oktober 2022

Stadsdeelcommissie Centrum

Aanvang 19.30 uur
Locatie: Stadscampus Connect-U, Ariënsplein 1.

Onderwerpen:                              

 • Brief aan de raad: Huiskamer van de stad
 • Oordeelsvormend: Herontwikkeling Stationsplein 1a-5
 • Oordeelsvormend: Herontwikkeling Brammelerdwarsstraat
 • Oordeelsvormend: Ambitie-en actie agenda Binnenstad 2030
 • Informatief: proef emissie loos afval inzamelen
 • Interactief: stand van zaken ‘darkstores’
 • Vaststellen bestemmingsplan, welstandsparagraaf en nadere regels VKL Terrassen Stadserf
 • Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Joan Coaststraat

Bekijk de volledige en actuele agenda.

Belangstellenden zijn van harte welkom

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Stedelijke commissie, kamer Sociaal: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl;  tel.14 053

Stedelijke commissie, kamer Bestuur en Middelen;  mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl; tel.14 053

Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. el Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl;  tel 14 053  

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053