Raadsvergaderingen week 42 2022

14 oktober 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 19 oktober.

GEMEENTERAAD

Op maandag 24 oktober 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad.

Belangstellenden zijn van harte welkom om de raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de agenda van de actualiteitenraad.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 24 oktober 2022 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Straatparkeren 2023
  • 2de Tussenrapportage 2022
  • Ambitie en actie agenda Binnenstad 2030 (Actieplan Binnenstad)
  • Vaststellen bestemmingsplan Egberinksweg 90
  • Vaststelling Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Enschede

Bekijk de agenda van de raadsvergadering.  

In de week van 24 oktober vindt er geen commissievergadering plaats.

Bezoekers

Belangstellenden zijn van harte welkom om beide raadsvergaderingen live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053