Raadsvergaderingen week 42 2023

11 oktober 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 9 oktober 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 16 oktober 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 16 oktober 2023. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Raadscommissies

Kamer Sociaal

Maandag 16 oktober 2023, Aanvang 19.00 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis
Onderwerpen:  

  • Visie opgave Inclusief Enschede
  • Evenementennota
  • Cultuurnota

Bekijk hier de agenda van kamer Sociaal van 16 oktober 2023. Via deze link kunt u de deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer Bestuur en Middelen

Maandag 16 oktober 2023                                                                                                    Aanvang 19.00 uur                                                                                                                   
Locatie: kamer 51, stadhuis.
Onderwerpen: 

  • Sociaal jaarverslag 2022 en Personeelsmonitor 2022
  • Klachtencommissaris /veelaanvragers
  • Gemeentebegroting 2024-2027

Bekijk hier de agenda van Bestuur en Middelen van 16 oktober 2023. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Stadsdeelcommissie Centrum

Dinsdag 17 oktober 2023
Aanvang 19.30 uur                                                                                                                   
Locatie: raadzaal, stadhuis
Onderwerpen: 

  • Stand van zaken bouwprojecten stadsdeel Centrum
  • Actieprogramma Binnenstad
  • Brief van het college inz. Huiskamer van de Stad

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Centrum van 17 oktober 2023. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Belangstellenden zijn van harte welkom

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Sociaal: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl en mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl tel. 14 053.
Kamer Bestuur en Middelen: mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl en dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl tel. 14 053.
Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl; tel. 14 053.

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053