Raadsvergaderingen week 43 2022

21 oktober 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 26 oktober.

GEMEENTERAAD

Op maandag 31 oktober 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om de raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de agenda van de actualiteitenraad.

RAADSCOMMISSIES

Op maandag 31 oktober 2022 vergadert de Stedelijke commissieKamer Sociaal. Aanvang 15.00 uur. Locatie: kamer 51. 
Onderwerp:

 • Informerend: presentatie Rekenkameronderzoek naar Verslavingszorg.

Bekijk de agenda van kamer Sociaal.

Kamer Bestuur en Middelen. Aanvang 16.00 uur. Locatie: raadzaal.
Onderwerpen:

 • Oordeelsvormend: Raadsvoorstel structurele financiering lokale omroep  1 Twente
 • Voorgesteld hamerstuk: Raadsvoorstel BIZ Euregio

Bekijk de agenda van kamer Bestuur en Middelen 16.00 uur.

Kamer Bestuur en Middelen. Aanvang 19.00 uur. Locatie: raadzaal.
Onderwerpen:

 • Oordeelsvormend: Gemeentebegroting 2023-2026
  • Programma Vitaal en Sociaal – Strategische Opgave Inclusief Enschede
  • Programma Samenleving en Bestuur – Strategische Opgave Open              Enschede

Bekijk de agenda van kamer Bestuur en Middelen 19.00 uur.

Dinsdag 1 november 2022 vervolg van maandag 31 oktober
Kamer Bestuur en Middelen. Aanvang 19.00 uur. Locatie: raadzaal
Onderwerpen:

 • Oordeelsvormend: Gemeentebegroting 2023-2026
  • Programma Duurzaam wonen, Leven en Werken – strategische opgave  Groen en Duurzaam Enschede
  • Programma Financiën en Organisatie

Bekijk de agenda van kamer Bestuur en Middelen 1 november.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.  Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:
Stedelijke commissie, kamer Sociaal: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl; tel.14 053
Stedelijke commissie, kamer Bestuur en Middelen: mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl; en dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl; tel.14 053

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053