Raadsvergaderingen week 44 2022

04 november 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 9 november.

Gemeenteraad

Op maandag 14 november 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de actualiteitenraad van 14 november.

Raadscommissies

Op maandag 14 november 2022 vergadert de Stedelijke commissie parallel: 

Kamer fysiek

Aanvang 19.00 uur. Locatie: raadzaal.
Onderwerpen:

  • Oordeelsvormend: Transitievisie warmte
  •  Oordeelsvormend: Parapluplan bestemmingsplan kwalitatief sturen op appartementen
  • Opiniërend: discussienota deelmobiliteit
    • Voorgesteld hamerstuk: raadsvoorstel “integrale laadvisie”
    • Voorgesteld hamerstuk: raadsvoorstel “benoeming leden Commissie van Toezicht van het Wooldrikspark

Bekijk de kamer Fysiek agenda van 14 november

Kamer Economie, Werk & Inkomen en Onderwijs

Aanvang 19.00 uur. Locatie: kamer 51 
Onderwerp:

  •  Informerend: stand van zaken evaluatie Participatiewet.

Bekijk de Economie, Werk & Inkomen agenda van 14 november.

Dinsdag 15 november 2022

Stadsdeelcommissie Noord

Aanvang 20.15 uur. Locatie: ’t Proathuus, Regulusstraat 8 Enschede.
Onderwerpen:

  • DIA Twekkelerveld
  • Woningbouwplan Fazantstraat (in het kader van versneld bouwen van circa 200 woningen in Enschede)

Bekijk de stadsdeelcommissie noord agenda van 15 november.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stedelijke commissie, kamer Fysiek: dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl en dhr. D.J. Eshuis, dj.eshuis@enschede.nl tel.14 053

Stedelijke commissie, kamer Economie, Werk & Inkomen en Onderwijs: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl en dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl tel.14 053

Stadsdeelcommissie Noord: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl, tel 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053