Raadsvergaderingen week 44 2023

20 oktober 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 30 oktober 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 30 oktober 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 30 oktober 2023. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

Raadscommissies

Kamer Bestuur en Middelen

Wanneer: maandag 30 oktober 2023
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: Raadzaal, stadhuis

Onderwerpen:

  • 2de Tussenrapportage
  • Gemeentebegroting 2024-2027 

Bekijk hier de agenda van kamer Bestuur en Middelen van 30 oktober 2023. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Belangstellenden zijn van harte welkom. 
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Bestuur en Middelen: mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl en dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl tel. 14 053.

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053.