Raadsvergaderingen week 45 2022

11 november 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 16 november.

Gemeenteraad

Op maandag 21 november 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de agenda van de Actualiteitenraad van 21 november.

Raadscommissies

Op maandag 21 november 2022 vergadert de Stedelijke commissie parallel: 

Kamer bestuur en middelen

Aanvang 19.00 uur.
Locatie: raadzaal.
Onderwerpen:        

 •  Opiniërend: Gecombineerde reactie college op jaarverslagen 2022 KC en Bezwaarschriftencommissie 
 • Informerend: Bestuursopdracht Veiligheid
 • Opiniërend: Sociaal jaarverslag 2021
 • Voorgesteld hamerstuk: Verordening gemeentelijke belastingen en heffingen 2023
 • Voorgesteld hamerstuk: Instellen reserve noodfonds
 • Voorgesteld hamerstuk: Verlengen accountant voor de boekjaren 2023-2025

Bekijk de agenda van Kamer Bestuur en Middelen van 21 november.

Kamer Sociaal

Aanvang 19.00 uur.
Locatie: kamer 51 
Onderwerp:   

 • Oordeelvormend: Conclusie en aanbevelingen Rekenkameronderzoek Verslavingszorg
 • Informerend/opiniërend: Ambitiedocument Gezondheid Gelukkig Vitaal
 • Informerend: Wachttijden aanpak Jeugdhulp
 • Voorgesteld hamerstuk: Derde tranche Creatieve Broedplaatsen Twente

Bekijk de agenda van Kamer Sociaal van 21 november.

Dinsdag 22 november 2022

Stadsdeelcommissie Oost

Aanvang 20.00 uur.
Locatie: Parochiehuis, Kerstraat 18, Glanerbrug.
Onderwerpen:

 • Drugsoverlast Glanerbrug
 • Raadsvoorstel Bestemmingsplan Veldzichtweg 45A
 • Informerend: Woningbouwplan Ekersdijk (in het kader van versneld bouwen in Enschede 200 woningen in 2 jaar)

Bekijk de agenda van Stadsdeelcommissie Oost van 22 november.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.  Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stedelijke commissie kamer Bestuur en Middelen: mevr. J.J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl en dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl; tel.14 053
Stedelijke commissie kamer Sociaal: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl en mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl;  tel.14 053
Stadsdeelcommissie Oost: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl; tel. 14.053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053