Raadsvergaderingen week 45 2023

27 oktober 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 6 november 2023.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 6 november 2023 vanaf 16.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden. Deze vergadering staat geheel in het teken van de Gemeentebegroting 2024-2027.
De actualiteitenraad, waarin gemeenteraadsleden vragen kunnen stellen over actualiteiten in de stad, vindt aan het begin van deze vergadering plaats.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Gemeentebegroting 2024-2027
  • 2de Tussenrapportage 2023

Bekijk hier de agenda van de raad van 6 november 2023. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

De gemeenteraad vergadert tevens op dinsdag 7 november 2023 vanaf 19.00 uur, met uitloopmogelijkheid naar donderdag 9 november 19.00 uur, in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Parkeervisie Enschede: Leefbaar, Aantrekkelijk en Bereikbaar
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Ruiterkampweg naast nr. 75" en wijziging 128 van de welstandsnota
  • Bestedingsplan POK-middelen
  • Omgevingsvisie fase 3
  • Actuele moties uit de raad van 9 oktober 2023

Bekijk hier de agenda van de raad van 7 november 2023. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Indien de vergadering van 7 november uitloopt naar donderdag 9 november, bekijk hier dan de agenda van de uitloopvergadering van 9 november 2023. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Bezoekers 

Belangstellenden zijn van harte welkom om deze vergadering live te volgen op de publieke tribune in het stadhuis.


Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053