Raadsvergaderingen week 46 2022

18 november 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 23 november.

Gemeenteraad

Op maandag 28 november 2022 vindt van 18.00 uur tot 18.30 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de agenda van de Actualiteitenraad van 28 november 

Raadscommissies

Dinsdag 29 november 2022

Stadsdeelcommissie West

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: MFA De Zweede (Nijmeijer zaal), Boekelosestraat 275
Onderwerpen:  

  • Informerend: Buurtteam Stevenfenne
  • Informerend: presentie Woningbouwplan Paulus Moreelsestraat ( in het kader van versneld bouwen in Enschede – 200 woningen in 2 jaar)
  • Informerend: presentatie Nieuwe Woonwagenlocatie

Bekijk de agenda van Stadsdeelcommissie West van 29 november

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:
Stadsdeelcommissie West: dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl; tel.14053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053