Raadsvergaderingen week 46 2023

03 november 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 13 november 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 13 november 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 13 november. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Raadscommissies

Maandag 13 november 2023
Kamer EWIO. 
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: raadzaal, stadhuis
Onderwerpen: 

 • Conclusies en Aanbevelingen Rekenkameronderzoek Vestigingsklimaat 
 • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Enschede 2023
 • Motie 'Twente Airport'
 • Vervolg Deltaplan Talent 
 • Evaluatie van de kadernota Rondkomen met je inkomen

Bekijk hier de agenda van kamer EWIO van 13 november. Via deze link kunt u de deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer Fysiek. 
Aanvang 19.00 uur. 
Locatie: kamer 51, stadhuis
Onderwerpen:

 • Discussienota optimalisatie regels bomenbescherming in Enschede
 • Wegenbeleidsplan Enschede 2024-2027
 • Erfpacht
 • Verordening ‘Versnelling sociale woningbouwprojecten in Enschede’
 • De voorgestelde hamerstukken: Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2024, Vaststellen jaarlijkse ambtshalve actualisatie 2023 van de Welstandsnota, Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Enschede 2024
 • Verordening Parkeerbelastingen 2024 en Concept aangepaste regeling Omgevingsdienst Twente.

Bekijk hier de agenda van kamer Fysiek van 13 november. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Dinsdag 14 november 2023
Stadsdeelcommissie Noord. 
Aanvang 19.30 uur. 
Locatie: Lonnekerschool, Dorpsstraat 104, 7524 CK, Enschede
Onderwerpen:

 • Omzetten eenzaamheid naar waardevolle ontmoeting en noaberschap
 • Aanbieden Dorpsambitieplan Lonneker
 • Dorpsverkeersplan Lonneker
 • Wijkverkeersplan Noordwest Enschede

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Noord van 14 november. Via deze link kunt u deze vergadering ook achteraf terug kijken.

Belangstellenden zijn van harte welkom. 
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Volg de gemeenteraad van Enschede X Twitter via @raad053 en #raad053