Raadsvergaderingen week 47 2023

10 november 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 20 november 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 20 november 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 20 november 2023. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Raadscommissies

Maandag 20 november 2023

Kamer Sociaal
Aanvang 19.00 uur.
Locatie: raadzaal, stadhuis
Onderwerpen:  

 • Opiniërend: Discussienota Sport, Bewegen, Spelen 
 • Oordeelsvormend: Verordening Jeugdhulp Enschede 2024
 • Opiniërend: Discussienota duurzame jeugdhulp
 • Opiniërend: Brief ontslag leden raad van commissarissen Sportaal BV

Bekijk hier de agenda van kamer Sociaal 20 november. Via deze link kunt u de deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer Bestuur en Middelen
Aanvang 19.00 uur.
Locatie: kamer 51, stadhuis
Onderwerpen:

 • Oordeelsvormend: Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Enschede 2024-2028 en Drank- en horecaverordening Enschede 2024
 • Opiniërend: Brief over Klachtencommissaris onderzoek veelaanvragers
 • Voorgesteld hamerstuk: Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2024

Bekijk hier de agenda van kamer Bestuur en Middelen van 20 november. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Dinsdag 21 november 2023

Stadsdeelcommissie West
Aanvang 19.30 uur.
Locatie: Wijkcentrum De Boei, Spinnerstraat 29a, 7545 TO Enschede
Onderwerpen: 

 • Oordeelsvormend: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boerstege 10
 • Informerend: Update ontwikkelingen Usseler Es
 • Opiniërend: Brief De Kwinkel als toekomstige uitbreidingsrichting voor woningbouw Boekelo
 • Informerend: Familiehuis ’t Ni-je Terphoes

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie West van 21 november. Via deze link kunt u deze vergadering ook achteraf terug kijken.

Belangstellenden zijn van harte welkom. 
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Sociaal: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl en mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl , tel 14 053.
Kamer Bestuur en Middelen: mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl en dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl, tel 14 053.
Stadsdeelcommissie West: dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl tel 14 053.

Volg de gemeenteraad van Enschede X Twitter via @raad053 en #raad053.