Raadsvergaderingen week 48 2023

17 november 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 27 november 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 27 november 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 27 november 2023. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

GEMEENTERAAD

Op maandag 27 november 2023 vindt vanaf 19.00 uur de OPINIE053 bijeenkomst plaats over  “Duurzaamheid in Enschedese onderwijsinstellingen“. Deze bijeenkomst vindt plaats in de burgerzaal van het stadhuis. De gemeenteraad nodigt u van harte uit om mee te praten over dit onderwerp.

Meer informatie over deze bijeenkomst leest u hieronder en op de website. Bekijk hier de agenda van de OPINIE053 bijeenkomst.

OPINIE053 

Inspiratie en samenwerken: duurzaamheid bij ROC van Twente, Saxion en de UT 

De onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Enschede zijn kraamkamers van innovaties en wereldverbeteraars. We hebben in Enschede een schat aan vakmensen die we allemaal nodig hebben bij de transitie naar een duurzame samenleving. 
Maar weten die studenten én hun innovaties ook de weg naar de Gemeente Enschede te vinden?

Het ROC van Twente, Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente organiseren in de week van 27 november tot 1 december de zogeheten ‘Week van de Duurzaamheid’.
Op de openingsdag van deze week nodigen we als gemeenteraad onderzoekers en studenten uit op het Stadhuis om ons voorbeelden te laten zien van wat er binnen hun instellingen gebeurt op het gebied van duurzaamheid. We bespreken met elkaar hoe we lokale samenwerking nog meer kunnen stimuleren zodat studenten en hun innovaties makkelijk kunnen landen in de Gemeente Enschede.

Onderdelen van het programma: 

Werken aan Water
Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op optimalisatie van bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties, voor het verwijderen van medicijnresten, en decentrale waterzuiveringsinstallaties.

Labs en duurzaamheid
Studenten van ROC van Twente, Saxion en Universiteit Twente gaan in gemixte groepen langs labs van de drie instellingen om te onderzoeken hoe deze labs kunnen verduurzamen. De ideeën worden aan het einde van de dag gepitcht aan een jury. Medewerkers van het ROC en Saxion leggen uit hoe dit project tot stand kwam en wat ze hiermee willen bereiken.

Commercie en duurzaam ondernemen 
ROC Studenten en de docent Commercie & Ondernemen gaan in op de Duurzaamheid Challenge die elk jaar een week lang met een aantal klassen en het bedrijfsleven wordt uitgevoerd. Na Douwe Egberts en Johma staat dit jaar het vraagstuk van Zwanenberg centraal: hoe kunnen we het imago van blik/glas verbeteren om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van voedselverspilling?

We nodigen u daarom van harte uit op maandagavond 27 november van af 19:00 in het Stadhuis van Enschede, Langestraat 24.
Deze avond met de gemeenteraad is openbaar voor iedereen.

RAADSCOMMISSIES

Dinsdag 28 november 2023
(extra) Stadsdeelcommissie West
Aanvang 18.30 uur (vervroegde aanvangstijd).
Locatie: Raadzaal, Stadhuis

Onderwerpen: 
⦁    Locatiekeus Meerjarige Opvang Vluchtelingen

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie West van 28 november 2023. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij de extra vergadering van  Stadsdeelcommissie West van 29 november 2023
Belangstellenden zijn van harte welkom. Indien u wenst in te spreken dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de commissiegriffier. Voor deze vergadering kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 24 november 2023 om 12.00 uur aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht.

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie West: dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl tel 14 053.

Volg de gemeenteraad van Enschede X Twitter via @raad053 en #raad053.