Raadsvergaderingen week 49 2022

02 december 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 7 december.

Actualiteitenraad

Op maandag 12 december 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de agenda van de Actualiteitenraad van 12 december.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 12 december 2022 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Vaststellen Transitievisie Warmte Enschede
  • Evaluatie Technology Base
  • Verordening gemeentelijke belastingen en heffingen 2023
  • Vaststelling Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit E Enschede

Bekijk de agenda van de Raadsvergadering van 12 december.

Raadscommissies

Dinsdag 13 december 2022
Stadsdeelcommissie Centrum. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Locatie: raadzaal, Stadhuis.
Onderwerpen:

  • Ontwikkelingen De Kop
  • Presentatie over station en spoor

Bekijk de agenda van Stadsdeelcommissie Centrum van 13 december.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:
Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl;  tel.14 053.

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053.