Raadsvergaderingen week 5 2023

25 januari 2023
Uitgelicht Nieuws
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 30 januari 2023

Gemeenteraad

Op maandag 30 januari 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie. De vergadering is in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk de agenda van de actualiteitenraad van 30 januari.

Gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op maandag 30 januari vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • afdoeningslijst moties
  • vaststellen grondexploitaties Versneld Modulair Bouwen en het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst 200 woningen in twee jaar

Bekijk hier de agenda van de raadsvergadering van 30 januari

Raadscommissies

Stadsdeelcommissie Zuid

Dinsdag 31 januari 2023
Aanvang 19.30 uur
Locatie: De Magneet, Hertmebrink 1, Enschede

  • gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Allemansveldweg 150”
  • vaststellen bestemmingsplan “Haaksbergerstraat 1045 herziening 1” 
  • informerend: Ontwikkeling Magneet
  • informerend: Energiearmoede

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Zuid van 31 januari 

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij 1 van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze overlegt met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl, tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053