Raadsvergaderingen week 5 2024

19 januari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 29 januari 2024.

Op maandag 29 januari 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 29 januari 2024. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 29 januari 2024 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • OV-visie ‘van Openbaar vervoer naar Publieke mobiliteit’
  • Kredietaanvraag mobiliteit 2024
  • Initiatiefvoorstel Referendumverordening

Bekijk hier de agenda van de Raadsvergadering van 29 januari 2024. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Raadscommissies

Dinsdag 30 januari 2024

De vergadering Stadsdeelcommissie West is geannuleerd vanwege het ontbreken van actuele agendapunten.


Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053