Raadsvergaderingen week 50 2022

09 december 2022
Nieuwsoverzicht
Het stadhuis van Enschede

Bekijk hier de agenda voor de raadsvergaderingen in de week van 14 december.

Gemeenteraad

Op maandag 19 december 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk de agenda van de Actualiteitenraad van 19 december.

Raadscommissies

Maandag 19 december 2022

Commissie Menselijke Maat. Aanvang 16.00 uur. Locatie: raadzaal, Stadhuis.
Onderwerpen: 

  • Communicatie over afstand nemen van streng beleid
  • Visie op (de menselijke maat in) het sociaal domein en realistisch mensbeeld
  • Planning

Bekijk de agenda van de Commissie Menselijke Maat van 19 december.

Dinsdag 20 december 2022

Stadsdeelcommissie Noord. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Korfbalvereniging NRC’22, Roessinghsbleekweg 30.
Onderwerpen:  

  • Oordeelsvormend: Vaststellen bodembeheernota en                                bodemkwaliteitskaarten Vliegbasis Twenthe
  • Informerend: Sportaal – verdieping op de MQ-scan en het leefstijlportaal

Bekijk de agenda van Stadsdeelcommissie Noord van 20 december.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. 
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!
De commissiegriffier is: 

Commissie Menselijke Maat: mevr. N. van Proosdij; n.vanproosdij@enschede.nl; tel 14 053
Stadsdeelcommissie Noord: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel.14 053
 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053