Raadsvergaderingen week 51 2023

08 december 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 9 oktober 2023.

Actualiteitenraad

Op maandag 18 december 2023 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk hier de agenda van de actualiteitenraad van 18 december. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 18 december 2023 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.


Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Verordening Jeugdhulp Enschede 2024
  • Actuele moties raadsvergadering 9 okt. en 4 dec.

Bekijk hier de agenda van de raadsvergadering van 18 december. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken. 

Raadscommissie

Dinsdag 19 december 2023
Stadsdeelcommissie Centrum                                                                                          Aanvang 19.30 uur                                                                                                                      Locatie: Performance Factory, Hoge Bothofstraat 49, Enschede


Onderwerpen: 

  • Informatief: Actieprogramma Binnenstad
  • Informatief: Stadsdeelagenda – zero emissie
  • Informatief: Stavaza pilot afvalinzameling binnenstad
  • Voorgesteld hamerstuk: Vaststellen gewijzigde grondexploitatie Centrumkwadraat Molenstraat Zuidzijde

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Centrum van 19 december. Via deze link kunt u de vergadering ook achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl; tel. 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053