Raadsvergaderingen week 6

01 februari 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 6 februari 2023

Gemeenteraad

Op maandag 6 februari vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.
Bekijk de agenda van de actualiteitenraad van 6 februari 2023.

Raadscommissies

Op maandag 6 februari 2023 vergadert de Stedelijke commissie parallel: 

Kamer Fysiek

Aanvang 19.00 uur.
Locatie: Kamer 51.
Onderwerpen: 

  • Opiniërend: BVTH (Bestemmen, Vergunningen, Toezicht en Handhaving)
  • Informerend: Herijking bomenbeleid
  • Oordeelsvormend: Gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied
  • Oordeelsvormend: Kredietaanvraag Mobiliteit    

Bekijk de agenda van de Kamer Fysiek van 6 februari 2023.

Kamer Economie Werk Inkomen Onderwijs (EWIO)

Aanvang 19.00 uur
Locatie: Raadzaal
Onderwerpen:    

  •  Opiniërend: discussienota Kansrijk Enschede 2023-2033
  •  Opiniërend: raadsbrief Lokaal Educatieve Agenda 2023-2026
  •  Informerend: stavaza Agenda Vrijetijdseconomie

Bekijk  de agenda van Kamer EWIO van 6 februari 2023.

Stadsdeelcommissie Centrum

Datum: dinsdag 7 februari 2023
Aanvang 19.30 uur
ocatie: Muziekcafé, Metropool, Willem Wilminkplein 2.
Onderwerpen:  

  • Themagesprek “Nachtcultuur” 
  • Oordeelsvormend: Verzelfstandiging zaterdagmarkten Enschede

Bekijk de agenda van stadsdeelcommissie Centrum van 7 februari 2023.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.  Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053