Raadsvergaderingen week 7

08 februari 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Raadszaal stadhuis Enschede

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 13februari 2023

Gemeenteraad

Op maandag 13 februari vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 13 februari.

Raadscommissies

Op maandag 13 februari 2023 vergadert de Stedelijke commissie parallel: 

Kamer Bestuur en Middelen

Aanvang 19.00 uur
Locatie: Kamer 51
Onderwerpen:    

 • Oordeelvormend: Nota Lokale Heffingen
 • Voorstel hamerstuk: Actualisatie Tressurystatuut
 • Voorstel hamerstuk: Indienen van een subsidieaanvraag voor de kosten van het sporen en ruimten van explosieven 
 • Voorstel hamerstuk: Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de  context van bezetting, bevrijding en nasleep.

Bekijk hier de agenda van Kamer Bestuur en Middelen van 13 februari.

Kamer Sociaal

Aanvang 19.00 uur
Locatie: Raadzaal
Onderwerpen:      

 • Oordeelvormend: Voortzetting Kracht van verenigingen
 • Oordeelvormend: Toekomst IJsbaan Twente
 • Oordeelvormend: Aanpak mensenhandel Twente

Bekijk hier de agenda van Kamer Sociaal van 13 februari.

Stadsdeelcommissie Noord

Wanneer: dinsdag 14 februari 2023
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Het Stedelijk Kottenpark, Lyceumlaan 30
Onderwerpen:

 • Informerend: Landgoed ’t Slöttelmös
 • Oordeelvormend: Raadsvoorstel Wijkverkeersplan NoordWest Enschede
 • Informerend: Kennispark Update
 • Oordeelvormend: Raadsvoorstel Vaststellen gewijzigde grondexploitatie Kennispark
 • Voorstel hamerstuk: Tijdelijke subsidieverordeningen duurzaamheid Business & Sciencepark (Kennispark Twente)

Bekijk hier de agenda van Stadsdeelcommissie Noord van 14 februari.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.  Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053