Raadsvergaderingen week 7 2024

02 februari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 12 februari 2024.

Op maandag 12 februari 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 12 februari 2024. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

Raadscommissies

Op maandag 12 februari 2024 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Sociaal.
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: raadzaal, stadhuis
Onderwerpen:

 • Oordeelsvormend: Subsidieverordening cultuur Enschede 2025
 • Oordeelsvormend: Subsidieverordening Evenementen Enschede 2025
 • Beeldvormend: Brief aan de raad vervolgproces huisvesting culturele instellingen
 • Voorstel hamerstuk: vragen toestemming gemeenteraad wijziging gemeenschappelijke regeling Samen Twente

Bekijk hier de agenda van kamer Sociaal van 12 februari 2024. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer Bestuur en Middelen.
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: kamer 51, stadhuis
Onderwerpen:

 • Voorstel hamerstuk: Wijziging Financiële Verordening 2024
 • Voorstel hamerstuk: Indienen van een subsidieaanvraag voor de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven voor vier projecten
 • Besloten: bijpraatsessie over Twence

Bekijk hier de agenda van kamer Bestuur en Middelen van 12 februari 2024. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Dinsdag 12 februari 2024

Stadsdeelcommissie Centrum.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Lasonderkerk, Lasondersingel 102.
Onderwerpen:

 • Informatief: presentatie cie. Beheer Volkspark
 • Informatief: Actieprogramma Binnenstad
 • Informatief: Stuurgroep Bruisende Binnenstad
 • Bespreken raadsvoorstel Financiële afhandeling Huiskamer van de Stad
 • Voorstel hamerstuk: Vaststelling bestemmingsplan “Blekerstraat locaties 61 en 83”
 • Voorstel hamerstuk: Reparatieplan MST 2023

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Centrum van 13 februari 2024. Via deze link kunt u de vergadering ook terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.  Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Sociaal: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl en dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl tel 14 053.
Kamer Bestuur en Middelen: mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl en dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl; tel 14 053.
Stadsdeelcie. Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl; tel 14 053.

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053