Raadsvergaderingen week 9 2024

16 februari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 26 februari 2024.

Gemeenteraad

Op maandag 26 februari 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 26 februari 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

Raadscommissies

Op maandag 26 februari 2024 vergadert de Stedelijke commissie parallel:
Kamer Fysiek
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: raadzaal, stadhuis.
Onderwerpen:

  • Beeldvormend: Woonvisie 2024
  • Oordeelsvormend: Omgevingsvisie fase 3
  • Voorstel hamerstuk: Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Hof te Boekelo
  • Voorstel hamerstuk: Benoeming leden Commissie van Toezicht Ledeboerpark

Bekijk hier de agenda van kamer Fysiek van 26 februari 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer Fysiek
Woordvoerders Duurzaamheid. 
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: kamer 51, stadhuis
Onderwerpen: 

  • Windbeleid Provincie Overijssel

Bekijk hier de agenda van kamer Fysiek, woordvoerders Duurzaamheid van 26 februari 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

De vergadering van Kamer EWIO is geannuleerd vanwege het ontbreken van actuele bespreekpunten.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.  Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Fysiek: dhr. D.J. Eshuis, dj.eshuis@enschede.nl ; tel 14 053
Kamer Fysiek, woordvoerders Duurzaamheid: dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl; tel 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053