Reageren op ontwerp van bestemmingsplan

Als u het niet eens bent met het ontwerp van een bestemmingsplan kunt u reageren. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een nieuwbouwproject naast uw woning. Dit noemen we een zienswijze.

Zienswijze indienen

U kunt uw zienswijze online indienen:

Wilt u uw zienswijze liever schriftelijk indienen, stuur dan een ondertekende brief naar: Gemeenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Vermeld in uw brief:

  • Naam van het bestemmingsplan waarover u een zienswijze indient
  • Identificatienummer van het bestemmingsplan (het nummer achter het adres in de advertentie)
  • Uw naam en adres

Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen, stuur dan een e-mail naar vergunning@enschede.nl.

  • Geef duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken voor het indienen van een zienswijze
  • Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer

Wij bellen u uiterlijk de volgende werkdag voor het maken van een afspraak.

Wat moet u weten

  • De gemeente maakt bekend dat het ontwerp van een bestemmingsplan klaar is en u kunt reageren. U kunt dit online lezen via officiële bekendmakingen en in het weekblad Huis aan Huis. Na het bekendmaken heeft u 6 weken om te reageren met een zienswijze.
  • De gemeente stelt op basis van het ontwerp het bestemmingsplan vast, met of zonder wijzigingen. Meestal gebeurt dit binnen 12 weken. Bij het besluit houdt de gemeente rekening met alle ingediende zienswijzen.

Meer informatie