Regeling groene leges per direct buiten werking gesteld

07 februari 2017

Het college van de gemeente Enschede heeft op 6 februari jongstleden besloten de regeling groene leges buiten werking te stellen.

Met deze regeling konden particulieren een vrijstelling voor leges op bouwplannen krijgen, wanneer een aanmerkelijke bijdrage wordt geleverd aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Er is veel animo voor de regeling, wat vanuit het oogpunt van duurzaamheid een groot succes te noemen is.

Het gebruik heeft in de laatste maanden van 2016 een enorme vlucht genomen, zodanig dat het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag van € 200.000 inmiddels is bereikt. Met de gemeenteraad is afgesproken dat de vrijstellingsregeling dan buiten werking wordt gesteld.

Binnenkort wordt de regeling Groene Leges geëvalueerd in de gemeenteraad en volgt er wellicht een besluit om een vervolg te geven aan de regeling. Van aanvragen die in de tussenliggende periode ingediend worden, zal de gemeenteraad bij de evaluatie aangeven of hiervoor een (overgangs)regeling wordt getroffen.