Resultaten B&W-vergadering 24 januari 2023

24 januari 2023
Uitgelicht Nieuws
kraampjes op een rommelmarkt in Dolphia

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de benoeming van een Concerndirecteur binnen de ambtelijke organisatie, het Jongerenberaad en de verzelfstandiging van de zaterdagmarkten.

Bekijk de volledige agenda en stukken op de pagina Besluiten College van B&W.