Samen cirkel van geweld doorbreken 

01 februari 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
hand voor een gezicht

Huiselijk geweld en kindermishandeling moeten stoppen. Alleen samen kunnen we de cirkel van geweld doorbreken.

 Dat zijn uitgangspunten voor de regiovisie 2023 - 2026 voor de 14 Twentse gemeenten en organisaties die zich samen bezighouden met het tegengaan van huiselijk geweld. 

De regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling is dinsdag 31 januari vastgesteld door het college van B en W van Enschede. De overige colleges van B en W in Twente besluiten de komende weken over de visie. De 14 Twentse gemeenten en diverse organisaties in de regio werken samen om onveilige situaties te herkennen, te stoppen en te voorkomen. Enschede vervult daarbij de rol van ‘centrumgemeente’. Dat wil zeggen dat Enschede bepaalde taken uitvoert voor andere gemeenten. Ook de regiovisie mensenhandel is dinsdag 31 januari akkoord bevonden. Ook die visie wordt nu voorgelegd aan de andere colleges van B en W in Twente. Op maandag 6 maart beslist de gemeenteraad van Enschede als centrumgemeente over beide documenten.

Stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling

In de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling staan de ambities voor de komende 4 jaar en wat er nodig is om die te bereiken. De ambities zijn: zorgen voor meer bewustwording van de gevolgen en de omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, vroeg signaleren, preventie, het stoppen van het geweld, duurzame en effectieve oplossingen, het verstevigen van de gezamenlijke aanpak en het stimuleren van lokale initiatieven.

Slachtoffers van mensenhandel voorkomen

De aanpak van mensenhandel is erop gericht om slachtoffers te voorkomen en ze hulp en ondersteuning te bieden waar nodig. De aanpak voorziet in preventie, signalering en bewustwording. Het plan is om met publiekscampagnes mensen bewust te maken van mensenhandel, een vaak onzichtbaar, maar groot maatschappelijk probleem.

Verantwoordelijk wethouder Jurgen van Houdt van de centrumgemeenten: “We kunnen niet vaak genoeg aandacht vragen voor mensenhandel, kindermishandeling en huiselijk geweld. Het besef dat de helft van de Nederlanders in zijn/haar leven te maken krijgt met geweld in huiselijke kring moeten we echt goed tot ons laten doordringen. Het samen aanpakken van huiselijk geweld en mensenhandel begint met het herkennen van de signalen en de bereidheid om het onderwerp bespreekbaar te maken. Met de visies die we nu voorleggen aan alle colleges in de regio en onze gemeenteraad is weer een belangrijke stap gezet.”