Samen de zorg innoveren vanuit Twente

Get Connected!

Logo

 

 

 

 

 

 

De bijeenkomst is inmiddels achter de rug. Bekijk de aftermovie met een terugblik op de conferentie of de presentatie: PDFPresentatie 2 oktober 2018 Get connected.

 

Op 2 oktober 2018 organiseerde het Health Innovation Park in samenwerking met de Gemeente Enschede en Health Holland een conferentie waar Twentse zorginnovators, zorgprofessionals, het bedrijfsleven, onderzoekers, hubs en kennisinstellingen op het gebied van medtech en e-Health samen kwamen.

Regional ecosystem twente Life Science Health: Overzicht van alle betrokken partijen

 

 

De netwerkpartners in het Twentse ecosysteem Life Science & Health

Alle netwerkpartners in het Twentse ecosysteem Life Science & Health presenteerden zich op het podium.

We zetten ze nog even op een rij, waardoor u weet bij welke netwerkpartner u voor wat terecht kunt.

De Twentse Zorgacademie (TZA)

De Twentse Zorgacademie (TZA) is het regionale innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen. Wij zijn gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Uit onze themabijeenkomsten blijkt dat professionals nauwelijks op de hoogte zijn van nieuwe zorgtechnologie en de mogelijkheden die dat biedt. Wij zijn de linking pin tussen de (leveranciers van) zorgtechnologie en burgers, studenten en professionals. Gemeenten en inwoners kunnen bij de TZA terecht voor informatie en kennismaking met zorgtechnologie gericht op zelfstandigheid in de thuissituatie. Technische bedrijven en ontwikkelaars kunnen producten en diensten testen en verder ontwikkelen. Studenten en (zorg)professionals kunnen bij de TZA bij- en nascholing volgen en bijeenkomsten bijwonen. En dat zonder commercieel oogpunt en in verbinding met de 3 O’s: Onderwijs, Overheid en Ondernemers. www.twentsezorgacademie.nl

Vitaal Twente

Vitaal Twente verbindt organisaties om duurzame implementaties van technologische innovaties te realiseren. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in Twente? Sluit u dan aan als partner of als vriend bij Vitaal Twente. www.vitaaltwente.nl

Health Innovation Park

Bij het Health Innovation Park helpen we zorginstellingen, ondernemers, kennisinstellingen en overheid met een innovatief idee stappen verder. Bijvoorbeeld door connectie te maken met andere samenwerkingspartners of te helpen bij het uitwerken van een business case.

Daarnaast werken we samen met alle ecosysteem partners in vier #healthgrow programma’s om de zorg te innoveren. Dit zijn:

1 Beweging en voeding als preventie in de gezondheidszorg.

2 Bouw en wonen: inzet domotica in en om het huis om langer gezond thuis te wonen.

3 Inzet technologie om de zorgprocessen rond WMO en jeugdzorg (gemeenten) te verbeteren/vernieuwen.

4 Connected care: verplaatsing (ziekenhuis)zorg naar thuis en stimuleren gebruik eHealth. 

Tijdens events delen we kennis en maken we verbinding met de voortgang van alle programma’s. De kracht van het Health Innovation Park is duurzaam samenwerken met alle ecosysteempartners in een onafhankelijke coöperatie met een missie, maar zonder winstoogmerk.

www.healthinnovationpark.nl of om lid of partner te worden www.healthinnovationpark.nl/ikwordlid

Stichting GameLab Oost

GameLab Oost geeft sturing aan de uitwerking van serious games. De kennis en kunde vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en verschillende zorg & welzijn opdrachtgevers komen binnen GameLab Oost samen om serious games te creëren die voor alle partijen het verschil maken. www.gamelaboost.nl

Health Valley

Health Valley Netherlands is een innovatienetwerk met meer dan 270 partners binnen Life Sciences & Health. Health Valley is dé partij voor matchmaking en in contact brengen van benodigde stakeholders:

- Snelle en slimme communicatie/berichtgeving in een groot netwerk met diverse stakeholders.

- Alle know how voor het organiseren van zowel grote als kleinere events.

- Grootste netwerkorganisatie op het gebied Life Sciences & Health in Nederland.

- Belangrijk voor Twentse/lokale medtech start-ups om te kunnen 'doorgroeien'.

- Facilitatie medtech start-up naar Nederland en Europa.

www.healthvalley.nl

Novel-t

Novel-T ondersteunt bedrijven met innovatievraagstukken en startups in het realiseren van hun innovatieve idee. We screenen baanbrekend onderzoek en verbinden kennis met de markt. Andersom brengen we versnelling in innovatieve business cases die leiden tot startups of groei van bestaande bedrijven. We faciliteren alle fases vanaf het ontstaan van de businesscase tot de marktgang. Waar nodig bieden we toegang tot kennis, talent, kapitaal, onderzoeks- en testfaciliteiten en natuurlijk ons netwerk. Samen verzilveren we kansen die de snel veranderende wereld ons biedt. Zo draagt Novel-T bij aan meer economische groei én aan een duurzame, gezonde en veilige samenleving. www.novelt.com

OostNL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterken wij de regionale economie. Hierbij helpen we ondernemers sneller te innoveren en producten in de markt te zetten, kunnen we ondernemers helpen bij investeringsvraagstukken en helpen te internationaliseren. www.oostnl.nl

World Trade Center Twente

Het World Trade Center Twente begeleidt bedrijven bij het internationaal zaken doen. Onderscheidend element is de directe relatie met ruim 300 WTC-vestigingen wereldwijd die assisteren bij het selecteren van de juiste zakenrelaties (distributeur, agent, importeur). Het WTC biedt ondernemers toegesneden handelsinformatie, organiseert handelsmissies en themabijeenkomsten over actuele thema’s, zoals het effect van de Brexit. Voor startende bedrijven op de exportmarkt biedt WTC het coachingsprogramma ‘Starters International Business’, ondersteund door een RVO-voucher. De Business Club (met ruim 170 leden) is het trefpunt voor internationaal georiënteerde bedrijven in Oost-Nederland. En met het Expat Center Twente faciliteren wij bedrijven en expats op een breed terrein. Het WTC Business Centrum is momenteel volop in ontwikkeling en biedt naast kantoor- en vergaderruimte ook flexplekken en Business Point Seats. www.wtctwente.eu