Samen Enschede vergroenen

Door het veranderende klimaat kunnen problemen met water, warmte en de natuur ontstaan. Voor de toekomst van Enschede is het daarom belangrijk om te vergroenen. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Niet alleen in je eigen tuin of op je balkon, maar ook samen met je straat of buurt. Martin Koekoek, wijkbeheerder in stadsdeel West en Angelien Hoppen van de Groene Loper leggen er graag meer over uit.

Samen Enschede vergroenen

Martin vertelt: ‘Enschede heeft de ambitie om te vergroenen. Zo houden we de stad leefbaar voor de volgende generatie Enschedeërs. Als stadsdeelbeheer Enschede-West kijken we samen met bewoners naar kansen om te vergroenen.’ Angelien vult aan: ‘Eigenlijk is vergroenen heel simpel: tegel eruit en een plantje erin. Wat dat betreft zijn er heel veel mogelijkheden. Met de Groene Loper proberen we zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om te vergroenen.’

Geveltuintjes aanleggen

Een van de mogelijkheden om de buurt te vergroenen, is het aanleggen van geveltuintjes. Bij de aanleg van een geveltuintje worden er tegels die langs de huizen liggen vervangen door planten. Angelien vertelt: ‘Om hier meer aandacht voor te vragen hebben we met een winactie aan 10 straten 10 geveltuintjes weggegeven. De gemeente regelde het straatwerk en de grond, bewoners mochten zelf een plantenpakket kiezen. Bij elkaar hebben we met die actie ruim 500 meter aan geveltuintjes aangelegd, onder andere aan de Usselerweg en de Dennenweg. Tijdens de plantdagen was er een hoop gezelligheid in de straat. Mensen zeiden: “We hebben wel een buurtapp, maar nu spreken we elkaar echt.” Dat is ook wat groen met mensen doet!’

Meer groene mogelijkheden

‘Het is nog steeds mogelijk om een geveltuintje aan te vragen, maar je kan bijvoorbeeld ook een boomspiegel adopteren’, zegt Martin. ‘Een boomspiegel is een stuk grond onder een boom, waar geen beplanting in staat. Inwoners kunnen zelf kijken of er boomspiegels in hun buurt zijn die vergroend kunnen worden. Adopteren houdt in dat je het zelf bijhoudt. Je kan dat natuurlijk ook met je buurt doen, bijvoorbeeld vanuit het wijkbudget.’ Angelien: ‘Naast geveltuintjes en boomspiegels zijn er nog veel meer mogelijkheden. Zo kan je een buurtmoestuin beginnen, een bloemenperk maken of fruitboompjes planten. Elk voorjaar organiseren we vanuit de Groene Loper het bloemenlint. Iedere Enschedeër kan gratis bloemenzaadjes aanvragen en een stukje eigen grond inzaaien met wildbloemen. Ook hebben we elk najaar een wisselende actie. We hebben bijvoorbeeld ruim 800 fruitstruiken uitgedeeld aan maatschappelijke organisaties, scholen en buurtinitiatieven.’

Alle kleine beetjes helpen

Martin legt uit: ‘Je kunt zelf als bewoner een bijdrage leveren door na te denken wat je in je tuin zet of wat je in jouw buurt kan doen. Echt alle kleine beetjes helpen, ook al is het maar een plantenbak of geveltuintje. Als we allemaal iets doen, dan komen we er wel. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden in overleg met bewoners. Alle ideeën zijn welkom!’ Angelien: ‘Het mooie van vergroenen is dat mensen er zelf blij van worden. Het is veel gezonder en het staat gezelliger in de straat. Groen verbindt mensen!’

Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden om jouw tuin, balkon of buurt te vergroenen? Of heb je interesse in een geveltuintje of het adopteren van een boomspiegel? Kijk dan voor meer informatie op Groen-Blauw Enschede.