Eelco Eerenberg

Wethouder

E. (Eelco) Eerenberg (D66)
053 - 481 8013
E.Eerenberg@enschede.nl

Eelco Eerenberg (Hilversum, 11 april 1984) is namens D66 wethouder en locoburgemeester in Enschede.

Eelco Eerenberg groeide op in Hilversum, waar hij het Gemeentelijk Gymnasium doorliep. In 2002 begon hij aan de Universiteit Twente in Enschede de studie Informatica. In 2006 rondde hij cum laude zijn Bachelor af. In 2010 voltooide hij aan dezelfde universiteit de Master Computer Science, eveneens cum laude.

Van 2010 tot 2014 zat hij als raadslid in de gemeenteraad van Enschede namens D66. Hij was fractiewoordvoerder voor de onderwerpen Stadsdeelgewijswerken, Mobiliteit, Bestuur en Leefomgeving. Ook was hij voorzitter van de Stadsdeelcommissie Zuid en lid van de Stadsdeelcommissie Oost.

Sinds 2014 is Eelco Eerenberg wethouder met de portefeuille Financiën, Onderwijs, Jeugdzorg, Duurzaamheid en Stadsdeel Centrum. Hij is tevens eerste locoburgemeester.

In januari 2016 werd hij door weekblad Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot Beste Jonge Bestuurder.

Twitter: @eelcoeerenberg

Portefeuille

 • Financiën/Middelen (incl. P&O)
 • Aandeelhouderschappen en deelnames
 • Governance
 • Communicatie
 • Publiekszaken
 • Onderzoek (coördinatie en database)
 • Jeugd (preventie, voorlichting, IMG, Jeugdhulpverlening VO, HALT)
 • Jeugdzorg (CJG, LOES, Jongerenwerk, JGZ)
 • Onderwijs
 • Educatie
 • Beroepsgerichte scholing
 • Studentenzaken
 • Duurzaamheid
 • Stadsdeelwethouder Centrum
 • Algemeen Bestuur Area Development Twente, Gebiedsontwikkeling Luchthaven

Eerste loco burgemeester

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Lid Platform Financieel Domein van de VNG Overijssel
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting COELO
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Financiën van de Regio Twente
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Lid Algemeen Bestuur Area Development Twente
 • Aandeelhouder Twente Milieu, Twence Holding BV, Twentse Schouwburg NV, NV Enschedese Zwembaden
 • Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 • Voorzitter Bestuurlijke Agendacommissie Samen14/OZJT van de Regio Twente
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg Samen14/OZJT van de Regio Twente
 • Lid Bestuurlijke Themagroepen Duurzaamheid, Jeugd en Smart Cities  van de G32
 • Lid Kopgroep wethouders voor Kindcentra
 • Lid Program Board Informatievoorziening Sociaal Domein van de VNG
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg IBO
 • Lid van de VNG Subcommissie Jeugd

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuursvoorzitter Stichting Pioneering