Gemeentesecretaris

Vacature

De gemeentesecretaris  is als hoogste ambtenaar eindverantwoordelijk voor de diensten van de stad en is ambtelijk lid van het college van B&W.

Als hoofd van de gemeentelijke organisatie zorgt hij als algemeen directeur samen met directeuren voor de uitvoering van beleid, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

Erdo Smit neemt als loco-secretaris deze functie voorlopig waar. Het nieuwe college start de werving voor de invulling van de vacature.