Jurgen van Houdt

Wethouder

Sinds  19  mei 2014 ben  ik  wethouder  van onze mooie stad Enschede. In mijn portefeuille heb ik een aantal beleidsterreinen die veel raakvlakken met elkaar hebben: Zorg, Welzijn, Sport en Integratie. Stuk voor stuk mooie onderwerpen waar veel gebeurt. En daarnaast ben ik stadsdeelwethouder voor stadsdeel Zuid. Ik vind het een bijzonder leuke en mooie portefeuille.

Ik zie veel kracht in Enschede. Op veel gebieden werken inwoners en organisaties uit onze stad samen en zetten zich in voor onze stad en wijken. Ik vind dat ook belangrijk. Niet omdat de gemeente steeds minder geld heeft, maar omdat bewoners vaak zelf heel goed weten wat ze willen en wat nodig is.

Ik werk dan ook graag met u samen. Ik doe dat het liefst zo dichtbij mogelijk. Daarom hou ik iedere eerste woensdag van de maand een inloopspreekuur van 16.30 uur – 18.30 uur voor inwoners en ondernemers uit Zuid. U kunt tijdens de inloop ideeën, wensen, vragen, klachten, verwonderingen en wetenswaardigheden met mij delen. Wel graag een afspraak maken!

Wilt u een afspraak met mij maken over zaken die specifiek gaan over stadsdeel Zuid, dan kunt u contact opnemen met Harriët Groen, tel. 053-4818073 of mail h.groen@enschede.nl. Voor alle andere zaken kunt u contact opnemen met Gineke Poppink, tel.  053-4818012,  mail:  g.poppink-devries@enschede.nl  of Cobie Hesselink, tel. 053-48818012, mail: c.hesselink@enschede.nl.

Verder ga ik  zelf  ook  zoveel  mogelijk de wijken in en kunt u me natuurlijk ook mailen of bellen. 

Jurgen van Houdt (ChristenUnie)
053 - 481 8012
j.v.houdt@enschede.nl

Portefeuille

  • Zorg (awbz en wmo)
  • Welzijn
  • Sport
  • Integratie
  • Dier en Welzijn
  • Stadsdeelwethouder Zuid
  • Projecten:
  • Herstructurering Stroinkslanden
  • Herstructurering Wesselerbrink Noord

Vijfde loco burgemeester