Marcel Meijs

Gemeentesecretaris

Marcel Meijs is sinds 2005 werkzaam als gemeentesecretaris/  algemeen directeur van de gemeente Enschede.

“Als gemeentesecretaris ben ik de schakel tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Vanuit mijn functie voel ik mij dan ook nauw betrokken bij de mensen in de stad. Een stad is een levend organisme, met een eigen dynamiek. Er wonen mensen met tegengestelde belangen, maar ze hebben één ding gemeen: een bestaan opbouwen voor zichzelf en hun kinderen. Daarom bestuur je een stad ook niet vanuit een blauwdruk; je probeert de energie te versterken. Daar ligt mijn motivatie om de dingen te doen die ik vind dat we als gemeente moeten doen. De voortdurende opdracht is een bijdrage te kunnen leveren aan het benutten van kansen van inwoners.”

e-mail: m.meijs@enschede.nl
telefoon: 053-481 81 10

Profiel

Marcel (J.M.) Meijs is geboren in Schaesberg, op 20 september 1956. Sinds 2005 is hij gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Enschede.

Meijs studeerde in 1983 af voor de studie Economische geografie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daar bleef hij ook na zijn studie verbonden als wetenschappelijk onderzoeker.

De eerste Enschedese periode

In 1989 begon zijn eerste periode bij de gemeente Enschede, aanvankelijk als onderzoeker op de afdeling Onderzoek & statistiek. Vanaf 1997 vervulde hij achtereenvolgens de functies van Coördinator Stedelijk Beleid bij de Concernstaf, Projectleider Stadsvisie Enschede en Loco-secretaris, waar hij zich onder meer bezig hield met de nazorg van de vuurwerkramp en de wederopbouw van Roombeek. De periode bij de gemeente werd in 1996 kort onderbroken, toen Meijs Adjunct directeur bij I&O Research werd.

Terug naar het zuiden

Na twaalf jaar Enschede volgde in 2001 de verhuizing naar Limburg. In de nieuwe gemeente Sittard-Geleen was hij als gemeentesecretaris/algemeen directeur onder meer verantwoordelijk voor de fusie en integratie van de voormalige ambtelijke organisaties van de gemeentes Sittard, Geleen en Born.

Opnieuw Enschede

Sinds 2005 geeft Marcel Meijs als gemeentesecretaris/algemeen directeur leiding aan de ambtelijke organisatie van de gemeente Enschede. In deze functie heeft hij in 2009 het organisatieveranderingstraject ‘Bouwen aan Versterken en Verbinden’ ingezet, dat de organisatie beter in staat stelt om in te spelen op de actuele maatschappelijke vragen. Een organisatie die daarop is heringericht vanuit een dienstenmodel naar een programmaorganisatie, gericht op de prioriteiten voor de stad.

Portefeuille

Marcel Meijs is gemeentesecretaris /algemeen directeur en ambtelijk eindverantwoordelijk. Hij is tevens bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en voorzitter van het Directeurenberaad.

Nevenfuncties

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) adviseert onafhankelijk, begeleidt, stimuleert, en ondersteunt gemeenten in hun organisatie(-ontwikkeling) en uitvoering van gemeentelijke taken, en brengt gemeenten bij elkaar sinds 1 januari 2010.

Lid Raad van Advies Hogeschool Saxion, Academie Bestuur & Recht

Met vestigingen in Deventer, Enschede en Apeldoorn en ruim 21.000 studenten is Saxion een van de grootste hogescholen van Nederland. De Academie Bestuur & Recht is één van de academies van Saxion.

Coördinerend Gemeentesecretaris Twente

Voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.