Patrick Welman

Wethouder

Als geboren en getogen Enschedeër voelt de stad en haar dorpen voor mij helemaal als thuis, zowel in mijn werk als privé. Ik weet wat er sinds jaar en dag speelt en ik zet me graag als wethouder in voor mijn roots! Naast stadsdeelwethouder West ben ik vanuit mijn portefeuille o.a. betrokken bij economische ontwikkeling, arbeidsmarktbeleid, inkomensondersteuning, participatie en re-integratie.
 
Mijn wens is een sterke economie voor Enschede en Twente! Ik wil dat ondernemers zich thuis voelen in Twente en dat zoveel mogelijk mensen een baan vinden. En mocht dat op eigen kracht even niet lukken, dan biedt de gemeente tijdelijk een vangnet. Samen met het Twentse bedrijfsleven, de andere dertien Twentse gemeenten, het Werkplein Twente en andere partners werken we hard om meer banen in de regio te creëren. En dat lukt! We hebben bijzondere resultaten geboekt;  mensen die al lange tijd zonder werk thuis zaten, zijn weer aan de slag. Ze krijgen de kans te bouwen aan werkervaring en structuur te geven aan het dagelijks leven. Hierbij kijk ik ook over de grens naar mogelijkheden. In Duitsland liggen veel kansen en mogelijkheden voor werk en ontwikkeling. 

Kennispark Twente en Technology Base Twente zijn twee initiatieven waar ik nauw bij betrokken ben. Kennispark Twente is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Twente, gemeente Enschede, Regio Twente, Provincie Overijssel en Saxion. Zij delen de missie om via Kennispark Twente 10.000 nieuwe, hoogwaardige arbeidsplaatsen te realiseren voor de regio en bij te dragen aan de regionale ontwikkeling. Technology Base Twente is het te ontwikkelen terrein op de voormalige vliegbasis Twente. Doel is een economisch sterk Twente! Dit zijn spannende projecten die heel Twente aangaan en veel voor de toekomst van Enschede betekenen. 

Inwoners en ondernemers van Enschede laten mij regelmatig weten dat ik betrokken en toegankelijk ben, met een luisterend oor en openstaand voor de mening/suggesties van anderen. Neem daarom gerust contact met mij op. Dat kan via social media of kom eens op bezoek bij mijn spreekuur in stadsdeel West. 
 
Goodgoan!

P.G. (Patrick) Welman (CDA)
053-4818005
p.welman@enschede.nl

U kunt me volgen op mijn website, via twitter, linkedin en Facebook.

Portefeuille

 • Economische ontwikkeling
 • Arbeidsmarktbeleid (incl. SW, Werkplein Twente en regionaal)
 • Inkomensondersteuning
 • Participatie/re-integratie 
 • Stadsdeelwethouder West
 • Projectwethouder:
  • Technology Base Twente
  • Kennispark Twente
  • Herstructurering Boswinkel
  • Haven

Derde loco burgemeester

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter van Bestuurscommissie "Agenda van Twente"
 • Voorzitter van het Werkbedrijf Twente
 • Voorzitter AB + DB Stadsbank Oost Nederland
 • Voorzitter De Werkkamer
 • Lid EUREGIO-Raad
 • Lid EUREGIO-commissie Economie en Arbeidsmarkt
 • Lid AB Regio Twente
 • Lid AB + DB Area Development Twente (gebiedsontwikkeling Luchthaven)
 • Lid Portefeuilleoverleg Arbeidsmarkt
 • Lid Platform Sociaal Domein VNG Overijssel
 • Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding Overijssel
 • Lid Commissie Werk en Inkomen VNG
 • Lid G32 Stedennetwerk, Sociale Pijler
 • Lid Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid