Samenwerking in Twente: steden en provincie benadrukken potentie duurzame verstedelijking tijdens bezoek Hugo de Jonge

02 november 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Woensdag 1 november bracht minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge een bezoek aan Twente, waar hij de Enschedese wijk Boddenkamp verkende.

In dit bezoek legden de steden en de provincie de nadruk op hun ambitie en de grote potentie van de regio Twente voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Tot 2050 zien de Twentse steden mogelijkheden voor een verantwoorde groei naar 420.000 inwoners. Dit is mogelijk dankzij een unieke combinatie van wonen, werken, natuur en voorzieningen die de regio te bieden heeft. 

Minister De Jonge heeft Twente recent benoemd als mogelijke plek voor grootschalige woningbouw na 2030. De Twentse steden benadrukken hierbij dat het niet alleen om het bouwen van woningen gaat, maar dat daar een inzet op werkgelegenheid bij hoort. Ook kan groei niet zonder de bijbehorende voorzieningen en het behoud en versterken van de onderscheidende kwaliteiten van deze regio. Hierbij ligt de focus op zaken als mobiliteit, (hoger) onderwijs, water- en bodembeheer, groen in de stad, cultureel erfgoed en duurzaamheid.

Boddenkamp als voorbeeld van Twentse aanpak

Tijdens zijn bezoek aan de Boddenkamp verkende de minister het binnenstedelijke ontwikkelingsgebied Centrumkwadraat in de Spoorzone Hengelo Enschede (SHE). De minister zag hier de inspanningen van de regio om binnenstedelijk duurzaam te ontwikkelen, met nadruk op de balans tussen wonen, werken en leven. Boddenkamp is, net als bijvoorbeeld Hart van Zuid in Hengelo en Spoorzone Almelo Centraal, illustratief voor de Twentse aanpak. De regio richt zich niet alleen op woningbouw, maar ook op het creëren van duurzame leefomgevingen waar inwoners zich kunnen ontplooien, werken en genieten van stedelijke voorzieningen, terwijl de natuur altijd binnen handbereik is.

Blijf investeren in Twente

“Als drie Twentse steden en de provincie Overijssel staan we hier vandaag met een gemeenschappelijk verhaal”, vertellen wethouders Diepemaat (Enschede), Gerrits (Hengelo) en Maathuis (Almelo) en gedeputeerde Grijsen. De Twentse steden benadrukken het belang van blijvende investeringen van het Rijk in Twente. Ze pleiten voor goede verbindingen via wegen en spoor, investeringen in de lokale kenniseconomie en het behoud van talent in de regio. “Ontwikkellocaties zoals Centrumkwadraat in Enschede, Hart van Zuid in Hengelo en Spoorzone Almelo Centraal zijn kansrijk voor duurzame stedelijke groei. Deze gebieden zijn goed voor duizenden nieuwe woningen in een dynamische woon- en werkomgeving, waar wonen, werken en verblijven samenkomen.”

Elke regio telt

Het rapport 'Elke regio telt!' benadrukt het belang van investeren in de brede welvaart in alle regio's in Nederland om economische ongelijkheid te verminderen en evenwichtige groei met brede welvaart te bevorderen. “In het geval van Twente, een regio met een rijke industriële en technologische geschiedenis, is het van cruciaal belang dat het Rijk blijft investeren”, aldus de vier bestuurders. “Twente beschikt over aanzienlijke troeven op het gebied van kennis, innovatie en hoogwaardige bedrijvigheid met instellingen zoals de Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente en succesvolle technologiebedrijven. Door te investeren in Twente kunnen we niet alleen de regionale economie stimuleren, maar ook bijdragen aan nationale doelstellingen voor economische groei en innovatie. Het is van essentieel belang dat het Rijk blijft investeren in Twente om de potentie van deze regio volledig te benutten en daarmee de uitgangspunten van 'Elke regio telt!' te verwezenlijken.”

Minister De Jonge tijdens zijn bezoek aan Enschede over binnenstedelijke ontwikkeling

Regio Deal geeft impuls aan Twente

Na afloop van het bezoek aan Enschede, bezocht minister De Jonge het Twente Event in Hengelo, waar hij samen met Ank Bijleveld (voorzitter Twente Board) het startsein gaf aan de Regio Deal. Rijk en regio investeren samen 50 miljoen in deze Regio Deal. Deze financiële impuls voor Twente is gericht op het verlichten van de druk op het regionale bedrijfsleven, het aantrekken en behouden van talent, en het verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg in de regio.