Samenwerking met Palo Alto (Silicon Valley, VS)

Enschede heeft sinds 2008 een samenwerkingsverband met Palo Alto in de Verenigde Staten.

Samenwerking

Palo Alto ligt in Silicon Valley in Californië. Dit is de meest innovatieve regio ter wereld. Bedrijven als Google, Apple, Facebook, Skype en Tesla Motors hebben hier hun hoofdkantoor. Ook Stanford University is in deze regio gevestigd.

Al sinds 1980 is Palo Alto een zusterstad van Enschede. Eerst waren er vooral uitwisselingen voor jongeren, georganiseerd door inwoners. In 2008 kwam een economische samenwerking tot stand, op het gebied van:

  • Arbeidsmarkt
  • Onderwijs
  • Innovatie ecosysteem
  • Start-ups
  • Technologisch onderzoek

Doel samenwerking

Er zijn verkenningsmissies met Twentse bedrijven en bestuurders. Doel is om kennis op te doen over innovatie en groei van de economie en hoe overheid, onderwijs en ondernemers het beste kunnen samenwerken. Dit legde in Enschede de basis voor initiatieven als Kennispark en Novel-T. Universiteit Twente werkt samen met de Design School van Stanford University en maakt deel uit van het University Innovation Fellows Network van Stanford.

Dankzij het partnerschap met Palo Alto hebben onze hightechbedrijven een makkelijke toegang tot Silicon Valley. Omgekeerd zijn er veel snelgroeiende bedrijven uit de Verenigde Staten die in Europa zaken willen doen. Deze kunnen een plek vinden in Enschede of Twente. Samen met Oost NL, het World Trade Center en Novel-T proberen we deze bedrijven enthousiast te maken voor ondernemen in onze regio.