Scheiden of uit elkaar

Wilt u uw huwelijk of partnerschapsregistratie beëindigen? Dan heeft u een advocaat nodig. Op de website van de Rijksoverheid kunt u een vragenlijst invullen om te zien wat u moet regelen. De rechtbank spreekt uw echtscheiding uit, daarna schrijft u de echtscheiding in bij de gemeente. Meestal regelt uw advocaat dit voor u.

Uw echtscheiding laten inschrijven

Als u in Nederland bent gescheiden, registreert de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent uw scheiding. Was dit in Enschede? U of uw advocaat stuurt de originele beschikking naar:

Gemeente Enschede
Ambtenaar van de burgerlijke stand
Postbus 20
7500 AA Enschede

Woont u niet in Enschede? Dan informeren wij ook uw woongemeente.

Uw echtscheiding bij de gemeente inschrijven kost niets. Hebt u een schriftelijk bewijs nodig, dan kunt u een echtscheidingsakte aanvragen. Ook kunt u het gebruik van uw achternaam veranderen.

Goed om te weten:

  • Een echt­schei­dings­ak­te vraagt u aan bij de ge­meen­te waar u des­tijds bent getrouwd. Was dat in Enschede? Dan kunt u in Enschede een echt­schei­dings­ak­te aan­vra­gen.
  • Bent u in het bui­ten­land ge­trouwd en in Ne­der­land ge­schei­den? Dan moet u de echt­schei­dings­ak­te op­vra­gen bij de ge­meen­te Den Haag.
  • Hebt u niet de hele akte no­dig, maar al­leen de ge­ge­vens uit de akte, dan is een uit­trek­sel uit de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP) mis­schien ook ge­noeg. Een uit­trek­sel uit de BRP vraagt u aan bij de ge­meen­te waar u woont. Woont u in Enschede? Dan kunt u in Enschede een uittreksel uit de BRP aanvragen.
     
  • U bent in Enschede een huwelijk- of partnerschapsregistratie aangegaan.
  • U heeft een (onherroepelijke) uitspraak van de rechtbank of een akte van de notaris waarin uw scheiding is geregeld.

Hoe lang duurt het?

Nadat de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk is geworden (er is dan geen beroep meer mogelijk tegen de beschikking), heeft uw advocaat zes maanden de tijd om de beschikking op te sturen naar de gemeente. Uw huwelijk of partnerschapsregistratie wordt pas officieel beëindigd door de inschrijving van uw echtscheiding bij de burgerlijke stand. Dit gebeurt binnen enkele dagen nadat de gegevens binnen zijn. De datum waarop de gemeente de gegevens ontvangt geldt als de officiële datum van uw echtscheiding.

Partnerschapsregistratie of samenlevingscontract

Heeft u een partnerschapsregistratie en geen minderjarige kinderen? Dan kunt u de scheiding regelen bij een advocaat of notaris.

Heeft u een samenlevingscontract? Dan kunt u de ontbinding regelen bij de notaris.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.